Despre profilul Media

- comunicare la locul de muncă;         
- lucrul în echipă;
- dezvoltarea personală;
- utilizarea calculatorului personal;
- aplicarea procedurilor de calitate;
- gestionarea suporturilor / dispozitivelor de stocare a datelor / documentelor;
- planificarea activității proprii;
- menținerea funcționalității echipamentelor;
- asigurarea securității documentelor;
- procesarea textelor;
- prelucrarea desenelor;
- prelucrarea imaginilor;
- asamblarea statică și/sau dinamică a textelor și /sau desenelor și/ sau imaginilor;
- transpunerea lucrării pe suport.

Comentarii

Postări populare